Vinayapitaka, (pali Vinayapiṭaka), den første af de tre samlinger af tekster eller pitaka ('kurve') i theravada-buddhismens pali-kanon (se buddhistisk litteratur). Vinayapitaka indeholder regler og forskrifter for munke og nonner. En samling på 227 disciplinære forskrifter (patimokkha) udgør sikkert den ældste del af Vinaya. Disse regler er en gennemgang af alle alvorlige og mindre alvorlige forseelser samt en angivelse af de disciplinære straffe, som overtrædelsen af de enkelte regler medfører. Den enkelte regel er ofte ledsaget af en fortælling, der angiver de nærmere omstændigheder, der foranledigede Buddha til at etablere reglen.