Vinča-kulturen, mellem- og senneolitisk kultur, ca. 5400-4500 f.Kr., i Serbien, Nord- og Østbosnien, Makedonien, Vestrumænien og Sydungarn; kulturen er opkaldt efter en byhøj ved Beograd. Befolkningen var bønder og hyrder, der ofte levede i de samme landsbyer, som var beboet under Starčevo-kulturen. Flere steder var der stabil bosættelse gennem mere end 1000 år. Blandt fundene er figuriner, smukke, stiliserede menneskefigurer af brændt ler. I kulturens yngste fase begyndte udvinding af kobber i Balkanbjergene.