Viggo Christensen, 1880-1967, dansk politiker og fagforeningsmand. Christensen blev udlært typograf i 1899 og var formand for Typografisk Forening i København 1907-14 og for Dansk Typografforbund 1914-17. Christensen var aktiv i flere socialdemokratiske foreninger, bl.a i diskussionsklubben Karl Marx. Sin hovedindsats ydede han som kommunalpolitiker i København, hvor han 1909-46 var medlem af Borgerrepræsentationen, 1917-38 som socialborgmester og 1938-46 som overborgmester.