Vernichtungslager, (ty., af Vernichtung tilintetgørelse, udryddelse + Lager lejr), koncentrationslejr, hvor fangerne systematisk blev udryddet ved henrettelse el. udsultning.