Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Verdi, tysk fagforbund, oprettet i 2001 ved sammenslutning af fire hidtil selvstændige forbund for funktionærer og offentligt ansatte inden for den tyske landsorganisation DGB og Deutsche Angestellten Gewerkschaft, som hidtil havde stået uden for DGB. Verdi havde ved oprettelsen ca. 2,9 mio. medlemmer, et tal som indtil slutningen af 2005 faldt til ca. 2,4 mio.; Verdi er dermed det næststørste forbund i DGB. Medlemsnedgangen er symptom på den krise, hele den europæiske fagbevægelse er berørt af. Den skyldes omstruktureringer (opdeling og udflytning af virksomheder), nedlæggelse af arbejdspladser og generelt set arbejdsgivernes faktiske opsigelse af den samarbejdsmodel, som gjalt indtil ca. 1990. Verdi har som de andre tyske forbund ikke fundet et endeligt svar på denne udfordring, men søger dog at organisere selvstændige i enkeltpersonsvirksomheder og har i 2006 og 2007 gennemført omfattende strejker for at opretholde medlemmernes rettigheder. Verdis kontakt og samarbejde med socialdemokratiet er ikke så intensivt som andre tyske fagforbunds.