Verdenskrigene betegner to krige i 1900-tallet, 1. Verdenskrig 1914-1918 og 2. Verdenskrig 1939-1945 (fra 1937 i Fjernøsten).