Veit Dietrich, 1506-1549, tysk luthersk teolog. Som Luthers fortrolige sekretær bevarede han mange Luthermanuskripter for eftertiden. De bønner, som afsluttede prædikenerne i hans postil (da. 1552), er i tillempet form stadig almindeligt brugt ved folkekirkens gudstjenester, hvor de bedes af præsten som kollekt efter første salme.