Vassfaret, norsk naturområde øst for Hallingdalen. Ud over at være geologisk interessant er de udstrakte nåleskovsområder og højtliggende, græsklædte lier af botanisk interesse. Store dele er udlagt som naturreservat.