Valsgärde, et af Sveriges rigeste gravfelter fra vendeltid (520/30-800) og vikingetid (800-1050), udgravet 3 km nord for Gamla Uppsala. Gravfeltet rummer bl.a. 15 bådgrave med rigt gravudstyr i form af flere sæt våben, fx sværd, lanser og skjolde, glas og andet service samt flere heste med seletøjsudstyr. Valsgärde grav 5, 6, 7, 8 og 13 regnes for de rigeste og danner med de fornemt dekorerede bronzebeslag grundlag for inddelingen af vendeltidens kunststilarter (se vendelstil).