Valentiner, dansk slægt, oprindelig patricierslægt i Flensborg, hvor Valentin Paulsen Holst (d. 1593) var kæmner. Hans efterkommere kaldte sig Valentiner, således Heinrich Chr. Valentiner (1767-1831), der i 1822 købte godset Gjeddesdal, som senere hans søn Adolph og sønnesøn Heinrich Nicolai ejede. Sidstnævntes søn hofjægermester Adolf Herman Valentiner (1860-1942) solgte Gjeddesdal i 1927.