Valdemar Mikkelsen, 3.9.1916-17.1.2000, dansk botaniker, professor i systematisk botanik ved Landbohøjskolen 1955-83. Valdemar Mikkelsens disputats fra 1949 om Præstø Fjord er et betydeligt bidrag til dansk vegetationshistorie. Mikkelsen har også beskæftiget sig med strandengenes økologi og vegetation, Bornholms flora og markukrudtets økologi. Han har haft stor betydning for bevaring af dansk natur og var præsident for Danmarks Naturfredningsforening 1964-84.