VHF, (fork.f. eng. Very High Frequency), det elektromagnetiske spektrum fra 30 MHz til 300 MHz. VHF udnyttes bl.a. til udsendelse af tv (47-68 MHz med kanalnumrene 2-4 og 174-230 MHz med kanalnumrene 5-12) og FM-radio (87,5-108 MHz) fra jordbaserede sendere og i kabelnet samt til forskellige former for radiokommunikation og navigation over kortere afstande.