V. Pingel, Victorinus Pingel, 1834-1919, dansk skolemand og politiker, søn af C. Pingel. V. Pingel var bredt fagligt aktiv som klassisk filolog og geolog og 1871-83 en fremtrædende lærer ved Metropolitanskolen. Han var tidligt venstrepolitisk aktiv, tog del i den litterære nytårsfejde 1879-80, var medstifter af Studentersamfundet i 1882 og blev dets første formand; året efter blev han imidlertid afskediget af politiske grunde. I 1884 blev Pingel MF som radikal venstremand. Skuffet over den politiske udvikling trak han sig ud af politik i 1892 og helligede sig derefter faglige studier.