V. Milthers, Vilhelm Milthers, 1865-1962, dansk kvartærgeolog, uddannet som kemiingeniør og fra 1895 ansat som geolog ved Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU); statsgeolog 1904. Milthers udviklede den statistiske metode i studiet af ledeblokke, og hans tydning af Odsherreds landskab som inderlavninger, randmoræner og hedesletter var skelsættende. Han blev æresdoktor ved Københavns Universitet 1956.