V. Holbøll, Valdemar Holbøll, 1871-1954, dansk embedsmand. Holbøll var 1923-42 departementschef i Kirkeministeriet. I november 1942 udnævntes han til kirkeminister, efter at tyskerne under den såkaldte Telegramkrise havde stillet krav om en ny regering under Erik Scavenius med et "upolitisk" flertal. Holbøll sad som minister, indtil Scavenius' regering trådte tilbage i august 1943.