Uruguayrunden, den mest omfattende af de forhandlinger om liberalisering af udenrigshandelen, som blev gennemført i GATT. Runden indledtes efter fire års forberedelse i september 1986 i Punta del Este, Uruguay og sluttede med underskrivelsen i april 1994 i Marrakesh, Marokko. Forhandlingerne inddrog flere nye områder: landbrug, tjenesteydelser, intellektuel ejendomsret og tekstiler, og der blev skabt en ny international handelsorganisation, WTO.