Urim og Tummim, i Det Gamle Testamente to lodder, som opbevaredes i en særlig del af den ypperstepræstelige dragt (2.Mos. 28,30). De benyttedes til en særlig form for varselstagning, hvor afgørelsen blev truffet ved et enten ja eller nej. Navnenes betydning er ukendt.