Urbanus Rhegius, 1489-1541, tysk reformator. Som præst i Augsburg sluttede han sig tidligt til Luthers lære. I 1530 blev Rhegius superintendent (biskop) i hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg og virkede især for de nye evangeliske præsters uddannelse.