Uppsala öd, (2. led af ældre sv. öder 'rigdom'), samling af godser og jordejendomme, der tilhørte kronen i middelalderens Sverige. Oprindelsen er ukendt, men ifølge de middelalderlige svenske regionale love fulgte Uppsala öd uformindsket de skiftende konger og udgjorde kronens vigtigste indtægtskilde. I 1200-t. mindskedes den økonomiske betydning af Uppsala öd for kongemagten, og mange godser overgik til kirken og til adelsslægter.