Union Bank of Finland, engelsk navn for Suomen Yhdyspankki, SYP (fi.), Föreningsbanken i Finland, FBF (sv.), Finlands ældste bank, grundlagt 1862. FBF fusionerede i 1995 med den finske forretningsbank Kansallis-Osake-Pankki til Merita Bank. I 1997 etableredes MeritaNordbanken, som er et fælles holdingselskab for den svenske Nordbanken og Merita Bank. I 2000 blev MeritaNordbanken sammenlagt med Unidanmark-koncernen, se Unibank. Indgår i Nordea (2000).