Unam Sanctam, (lat. 'den ene(ste) hellige', nemlig ecclesiam 'kirke'), indledningsordene og dermed titlen på den bulle, pave Bonifacius 8. udstedte 1302 som et sidste, forgæves forsøg på at hævde pavelig overhøjhed over fyrstemagten, dvs. over den franske konge Filip 4. den Smukke.