UNIDROIT, Institut international pour l'unification du droit privé, institut i Rom, oprettet i 1926 med det formål at gøre privatretten i verden ensartet. Dette gøres ved at nedsætte arbejdsgrupper af professorer og andre eksperter, der udarbejder udkast til internationale konventioner. En væsentlig del af forarbejderne til CISG er således foretaget i UNIDROIT. Endvidere udarbejder instituttets eksperter regler, som det anbefales voldgiftsmænd, dommere og lovgivere at anvende. Det vigtigste arbejde har her været udarbejdelse af Principles of International Commercial Contracts, UNIDROIT 1994 (2. udg. 2004), som indeholder regler inden for kontraktrettens almindelige del. Mere end 50 lande, herunder de nordiske, er medlemmer af instituttet.