UHF, (fork.f. eng. Ultra High Frequency), det elektromagnetiske spektrum fra 300 MHz til 3 GHz. UHF udnyttes bl.a. til udsendelse af tv fra jordbaserede sendere og i kabelnet (470 MHz til 870 MHz med kanalnumrene 21-68), mobiltelefoni, radionavigation, radar og radiokædeforbindelser.