Troldstuerne, dobbelt jættestue, 8 km vest for Nykøbing Sjælland. Jættestuen, der har fået indlagt elektrisk lys, blev udgravet i 1909 og restaureret i 1973. Den stammer fra ca. 3300-3200 f.Kr. og består af to gange, som fører ind til to 7 m lange og mere end 2 m høje kamre adskilt af en fælles endesten. Ud over bl.a. økser og dolke af flint og ravperler rummede jættestuen skeletrester af 98 mennesker (47 voksne og 51 børn, heraf 19 under 1 år gamle).