Troldebjerg, boplads på Sydlangeland fra begyndelsen af mellemneolitikum ca. 3250 f.Kr., udgravet 1906-46 af Jens Winther, hvis fund af hustomter dog senere er anfægtet. Det rige fundmateriale er udstillet på Langelands Museum i Rudkøbing.