Trialismen, en række bestræbelser i Østrig-Ungarn på at erstatte todelingen af staten med en tredeling. I slutningen af 1800-t. var det især tanken om at lade Wenzelskronens gamle lande, dvs. de lande, der i middelalderen hørte under Bøhmen, genopstå som ligeværdige med Ungarn og det resterende Østrig. Ungarn var imod denne løsning. Senere opstod tanken om, at rigets sydslaviske dele, herunder Kroatien, skulle ligestilles med Ungarn og Østrig. Spørgsmålet om de mange nationaliteters status i riget blev heftigt debatteret frem til 1. Verdenskrig, men fandt ingen løsning dels pga. ungarsk modstand, dels pga. nationaliteternes voksende krav om fuld selvstændighed.