Trent, flod i Midtengland. Trent er 270 km lang og afvander et område på ca. 10.000 km2. Floden har sit udspring i Staffordshire nord for Birmingham og løber mod NØ indtil udløbet på sydsiden af Humberflodens estuarie, 65 km fra Nordsøen. Tidevandet påvirker Trent op til 80 km fra udløbet. Siden antikken har floden været en vigtig transportvej, og der har været adskillige kanaler i tilslutning til den. I dag bruges den hovedsagelig til olietransport.