Tostrup Jættestuer, to jættestuer fra yngre stenalder 7 km øst for Nibe, beliggende med få meters mellemrum i hver sin oldtidshøj. Den sydlige mangler dækstenene. Den nordlige har et ovalt kammer med tre dæksten over 11 bærende sten.