Torben Greve, f. 1945, dansk dyrlæge, der blev dr.med.vet. i 1981 med disputatsen Bovine Egg Transplantation in Denmark, hvormed han har introduceret teknik til ægtransplantation hos kvæg i Danmark, senere udviklet til reagensglasbefrugtning (IVF). Efter studieophold i USA 1970-73 var han i dyrlægepraksis 1973-75 og har siden været tilknyttet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet), fra 1987 som professor i husdyrenes reproduktion. 1997-2001 var han prorektor for forskning ved højskolen. Fra 2000 har han været medlem af bestyrelsen af Biotech Research & Innovation Center på BioCenter. I 2001 etablerede Greve samarbejde med forskere fra Beijing Genomics Institute mhp. kortlægning af svinets arvemateriale (Svinegenom-projektet). I 1994 blev han medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.