Topdanmark, forsikringskoncern, dannet ved fusion i 1972 mellem Mejeriernes Ulykkesforsikring, stiftet 1898, og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, stiftet 1899. Topdanmark tilbyder alle typer af skades- og livsforsikring til såvel privat- som erhvervskunder. Landbruget og dets forarbejdningsvirksomheder udgør stadig et væsentligt fundament i Topdanmarks virksomhed. Efter omdannelse fra gensidigt selskab til aktieselskab i 1985 og en forretningsmæssig turbulens 1985-94 med optagelse af en række andre erhvervsmæssige aktiviteter end forsikringsvirksomhed koncentrerer Topdanmark sig om forsikringsvirksomheden med en årlig præmieindtægt på 10 mia. kr. og 2000 ansatte (2004).