Titania, Uranus' største måne med en radius på 790 km og en afstand til Uranus på 435.840 km. Den blev opdaget af W. Herschel i 1787. Titanias overflade er kraterdækket i moderat grad. Store systemer af brede og forbundne dale tolkes som levn fra en periode, hvor månen ekspanderede, og skorpen brød op. Dette har sandsynligvis medført, at det flydende indre frøs til is. Titania er ligesom søstermånerne Oberon, Umbriel og Ariel koldere end 80 K (−193 °C) på overfladen, og i dag er de alle fire bundfrosne og geologisk inaktive.