Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn, Danmarks ældste klitplantage, beliggende mellem Tisvildeleje ved Nordsjællands kyst og Arresø. Den 13 km2 store plantage blev anlagt 1793-1875 på den østlige del af det store flyvesandsområde mellem Liseleje og Tibirke. Skoven dækker store, overføgne morænebakker og dale og en tilgroet, 15-20 m høj stenalderhavklint. Tykkelsen af flyvesandet varierer og bevirker store forskelle i jordbund og plantevækst; der findes muldrig løvskov, og på det marine, magre forland i vest ligger Troldeskoven med gamle, forvredne skovfyr.

I syd er afdækket rester af en klosterborg, Asserbo Ruin, og 1 km nord herfor en gård fra den tilsandede landsby Torup. I udkanten af Tisvilde Hegn ligger den romanske Tibirke Kirke, der er bygget i kampesten.

Skoven er kendt for specielle nordiske arter af urter og svampe samt fugle som sortspætte og natravn. Krondyr fra Jægersborg Dyrehave blev udsat her i 1976. Tisvilde Hegn indgår i et EF-habitatområde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig