Timorhavet, farvandet mellem Timor og det nordlige Australien, ca. 500 km bredt. Timorhavet er ligesom Arafurahavet mod øst ret lavvandet; det menes, at begge var delvis tørlagt under de store istider. Der er store olie- og gasreserver under havbunden i Timorhavet.