Tikopia, polynesisk ø i det vestlige Stillehav, tilhørende Salomonøerne; 10 km2, ca. 1400 indb. Øen ligger fjernt fra andre øer og udgøres for størstedelen af en vulkankegle med vandfyldt krater. I antropologien er Tikopia kendt for sin konsekvente fødselskontrol, der skulle sikre fremtidig fødevareforsyning med de kendte resurser og den anvendte og lidet arbejdskrævende dyrkningsform. Systemet brød sammen efter påvirkning af missionærer. Øen ramtes i 2002 af en orkan, hvorefter alle derboende frygtedes omkommet; faktisk omkom kun ganske enkelte.