Thorkil Vanggaard, 1.9.1910-8.2.1998, dansk psykiater og psykoanalytiker, der indførte psykoanalysen i dansk psykiatri. 1947-51 uddannede Vanggaard sig til psykoanalytiker i New York ved det derværende psykoanalytiske institut, som på det tidspunkt var verdens førende. Derefter blev han i en årrække hovedaktøren i psykoanalysen i Danmark. Via en række artikler indførte han diagnosen grænsepsykose i dansk psykiatri, og som overlæge ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling 1960-79 uddannede han en generation af psykiatere i psykoterapi. Aggressionens væsen og symboler blev beskrevet i hans hovedværk, Phallos (1969), der forenede psykoanalytisk teori med klassisk viden. I Borderlands of Sanity (1979) fremstillede han en strukturanalyse af neuroser og grænsepsykoser, og i Angst (1987) lukker han læseren ind i terapeutens værksted og udfolder forløbet af en psykoterapi. Vanggård var en ivrig debattør i samfundsforhold med skarpe meninger mod tidens tiltagende kønsligeberettigelse. Han fastholdt under megen kritik sin mening om afgørende psykiske kønsforskelle mellem kvinder og mænd og blev af mange udråbt som reaktionær, men samtidig havde han gennem mange år kæmpet mod tidens undertrykkelse af homoseksuelle.