Thomas von Westen, 1682-1727, norsk teolog, kendt som samernes apostel. Da han 1709-16 var præst i Veøy i Romsdalsfjorden, henvendte han og andre stedlige præster sig i 1714 til kong Frederik 4.; drevet af pietistisk missionsiver ønskede de tilladelse til at forbedre menighedslivet. Fra 1716 var von Westen engageret i missionen blandt samerne; i Trondheim blev hans Seminarium lapponicum oprettet 1717 som uddannelsessted for missionærer, lærere og kateketer blandt samerne.