Thomas William Coke, 1752-1842, britisk godsejer og politiker. Gennem effektiv anvendelse af arbejdskraft og indførelse af nye driftsformer øgede Coke udbyttet på sine jorder til det firedobbelte. Han var en af de første, der virkeliggjorde vekselbruget med skiftet mellem korn og rodfrugter og optagelse af kløver i sædskiftet. Hans virksomhed fik europæisk ry og fungerede som forbillede for tilsvarende forsøg i bl.a. Danmark. Coke var medlem af Underhuset 1774-1832 og udnævntes i 1837 til jarl af Leicester.