Thomas Vilhelm Garde, 1859-1926, dansk søofficer og polarforsker; kontreadmiral fra 1918. Garde var næstkommanderende på Konebådsekspeditionen til Grønlands østkyst i 1883-85, og i 1893 ledede han en ekspedition til Julianehåbdistriktet, hvor han gennemførte kortlægningsarbejde og undersøgelser af Indlandsisen. Observationer på disse og senere rejser dannede grundlaget for den første samlede farvandsbeskrivelse for Vestgrønland (1895) og for oplysninger om vind- og isforhold i farvandene omkring Grønland.