Thomas Jan Stieltjes var en hollandsk-fransk matematiker. Han udvandrede til Frankrig, da han blev forbigået ved en professoratsbesættelse i Groningen, og var fra 1886 ansat ved universitetet i Toulouse. Stieltjes har ydet banebrydende bidrag til matematisk analyse. Hans vigtigste arbejde omhandler den analytiske teori for en vigtig klasse af kædebrøker. Som hjælpemiddel indførte han integralet med hensyn til en voksende funktion (Stieltjes-integralet, se integralteori).