Thomas J.J. Altizer var en amerikansk teolog. Altizer var i 1960'erne blandt grundlæggerne af Gud-er-død-teologien, og han støttede senere dekonstruktivismen. Han betonede Kristi dennesidighed, inspireret af så forskellige tænkere som Hegel, Kierkegaard og Nietzsche. Han skrev bl.a. The Gospel af Christian Atheism (1966), The Descent into Hell (1970) og Deconstruction and Theology (1982).