Tharros, oldtidsby på Sardiniens vestkyst. Tharros opstod i bronzealderen som nuragh og var fra begyndelsen af 700-t. f.Kr. fønikisk koloni og et vigtigt handelscentrum for senere at blive en karthaginiensisk fæstning. Med romernes erobring i 238 f.Kr. ødelagdes byen, og en ny byggedes ovenpå. Der er udgravet rester af fæstningsmure, gravpladser og templer.