Théophile Thoré, William Bürger, eller Thoré-Bürger, 1807-1869, fransk journalist og kunstkritiker. Thoré var en af realismens forkæmpere. Hans Notices sur Van der Meer de Delft (publiceret 1866) dannede grundlag for genopdagelsen af maleren Vermeer van Delft.