Tetrapolitana, (fork. af lat. Confessio Tetrapolitana 'de fire byers bekendelse', dvs. Strasbourg, Memmingen, Lindau og Konstanz), bekendelse affattet af Strasbourgreformatorerne Martin Bucer og Wolfgang Capito til rigsdagen i Augsburg 1530. Skønt Tetrapolitana minder meget om Den Augsburgske Bekendelse, den lutherske hovedbekendelse, har den en let zwingliansk tendens, primært i spørgsmålet om nadveren.