Tepe Guran, ruinhøj i Huleilandalen i Luristan i Iran, udgravet i 1963 af en dansk ekspedition. Der var i alt 18 lag fra ca. 6500-5500 f.Kr. med spor efter neolitisk beboelse. Den tidligste bosættelse bestod af træhytter og fungerede sikkert som vinterlejr for en befolkning af gedehyrder. Fra ca. 6200 f.Kr. blev træhytterne suppleret med huse med stenfundamenter. Der var herefter tale om en permanent landsby med agerbrug og husdyrhold. Udgravningerne af Tepe Guran har således bidraget til at klarlægge agerbrugets oprindelse.