Teje, oldegyptisk dronning, hustru til kong Amenophis 3., der regerede 1391-1353 f.Kr. Hendes forældre, Yuya og Tuyu, var ikke kongelige, men fik dog i Kongernes Dal en begravelse, der er blevet fundet intakt. Dronningen markerede sig både under sin gemal og som kongemoder under sin søn, Akhnaton, og må regnes for en af Egyptens stærke kvindeskikkelser.