Teglstrup Hegn, statsskov 3 km nordvest for Helsingør. Skoven (546 ha) udgøres af løv- og nåleskov og står på et terræn med smalle bakker og dale. Landskabet blev dannet under Øresundsgletsjerens fremstød mod nord for ca. 12.000 år siden. I dalene ligger søer, kær og moser, ofte med elle- og birkeskov. En af moserne, Skidendam, er Nordsjællands eneste bevarede højmose.