Tchad - geografi, Tchad er en indlandsstat med grænser til seks lande; heraf har der været grænsestridigheder med tre: i nord en strid med Libyen om grænseområdet Aouzou og mod vest med Nigeria; her var der i 1998 kampe ved Tchadsøen. Borgerkrigen i Darfur-provinsen i Sudan har i begyndelsen af 2000-t. medført flygtningestrømme ind i Tchad, som anklager Sudans regering for at støtte oprørere i den østlige del af Tchad.

Hovedparten af landet er et lavtliggende bassinområde, Tchadbassinet, der mod nord, øst og syd omkranses af bjerge; højest er Tibesti mod nord. I den sydlige del, hvor den årlige nedbørsmængde er over 800 mm, er den naturlige vegetation busksavanne. Her dyrkes hovedparten af landets fødevareafgrøder, majs, ris, hirse og rodfrugter. Hertil kommer bomuld og jordnødder til salg. Bomuld udgjorde i 1990'erne op mod 65% af den samlede eksport. Gentagne tørkeperioder, bl.a. i 1980'erne, betød fald i produktionen af fødevarer og udbredt hungersnød, værst efter den fejlslagne høst i 1985, hvor der også var borgerkrig og social uro. Situationen er blevet bedre, efter at nedbøren i 1990'erne blev mere normal. I det sydlige område bor også hovedparten af befolkningen; den største etniske gruppe er sara. Størstedelen af befolkningen i syd er kristen med et stærkt præg af animisme.

I den halvtørre mellemste tredjedel af landet er den årlige nedbør 500-250 mm. I dette område er der kun en begrænset landbrugsproduktion, især hirse. Den vigtigste økonomiske aktivitet er husdyravl; området ligger nord for tsetsefluens udbredelsesområde. Antallet af dyr varierer meget, da det falder væsentligt i tørkeår. I 1993 blev det anslået, at der var 9-10 mio. kvæg, geder og får foruden 575.000 kameler. Husdyravlen er præget af veletablerede traditioner, herunder årlige vandringer efter græs og vand. Tchadsøen er vigtig i denne forbindelse, og i tørtiden samles en stor del af kvæget her. Det er også omkring søen, at der smugles kvæg over grænsen til Nigeria. Værdien af denne trafik kendes ikke, men anses for i nogle år at være af samme omfang som bomuldseksporten. Tchadsøen varierer meget i omfang, idet selv mindre vandstandsstigninger får stor betydning, især mod nord, vest og syd, hvor bredderne er meget lave. I slutningen af 1900-t. var søen tørret meget ind. Befolkningen i denne region, hvor også hovedstaden Ndjamena ligger, udgøres især af muslimske arabere. I den nordligere tredjedel af landet bor der væsentlig færre mennesker; den største etniske gruppe er her toubou, men der er også andre berberfolk i området. Bortset fra steder, hvor lokale forhold spiller ind som fx i Tibestibjergene, er nedbøren i nord meget begrænset og uregelmæssig, og både mennesker og dyr er derfor meget afhængige af de tilgængelige vandresurser i de periodiske vandløb (wadier), oaser og brønde. Dyrehold, især med kameler, er af størst økonomisk betydning; det suppleres med en beskeden landbrugsproduktion i oaser og ved kilderne i Tibesti.

Hovedparten af den øvrige økonomiske aktivitet foregår i byerne, hvor der findes en beskeden håndværks- og industriproduktion. De vigtigste industrigrene forarbejder bomuld og raffinerer sukker. Produktionen er blevet begrænset af den usikre elforsyning fra landets to oliedrevne kraftværker. Igennem lange perioder har det været vanskeligt at importere tilstrækkelige mængder af olie pga. uro i landet og valutamangel; med den nylig påbegyndte olieproduktion i det sydlige Tchad er der udsigt til ændring af dette forhold.

Servicesektoren beskæftiger flere end industrien, men heller ikke den er veludviklet, bl.a. fordi den beskedne udvikling af infrastrukturen giver store problemer for transport og handel. Derfor går en væsentlig del af de udenlandske bistandsmidler til at forbedre transportnettet. Pga. landets beliggenhed midt på kontinentet uden havne har det været økonomisk urentabelt at udnytte mindre råstofresurser. Men fund af olie ved Doba i den sydlige del af landet har givet store forventninger. I 2003 indledtes kommerciel udvinding af et amerikansk ledet konsortium, og en over 1000 km lang rørledning til havnebyen Kribi i Cameroun er blevet bygget. Derimod synes der at være lange udsigter for udbygning af turisme, selvom Tchad igennem flere år har haft en del jagtturister, hovedsagelig pga. en yderst begrænset kontrol med jagten. I takt med at storvildtet blev bortskudt, forsvandt grundlaget dog for denne indtægtskilde.

Læs mere om Tchad.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig