Tarbela Dam, dæmning over Indus i det nordlige Pakistan. Dæmningen blev fuldført i 1976 og er blandt de største i verden, 2743 m lang, 143 m høj og 690 m bred ved foden. Den udjævner variationerne i Indus' vandføring og er med til at fordele vandet mellem Indien og Pakistan ifølge Industraktaten. Dæmningssøen rummede oprindelig 13,7 mia. m3, men er stærkt tilsandet, hvilket i 1990'erne førte til planer om endnu en dæmning, Kalabagh Dam. Projektet har medført omfattende protester fra bl.a. miljøgrupper.