Tan Qiao, ca. 860-ca. 940, kinesisk forfatter. Tan Qiao skrev det indflydelsesrige daoistisk-synkretistiske værk Hua Shu (Forvandlingernes Bog). Med udgangspunkt i en delvis buddhistisk inspireret filosofi reflekterer det over de daoistiske metoder til opnåelse af udødelighed. Det rummer desuden en metafysisk underbygning af det kongfuzianske system af dyder og munder ud i et politisk program baseret på sparsommelighed.