Taishang Ganying Pian, (kin. 'traktaten fra Den Allerhøjeste om handling og modsvar'), en af de tidligste (ca. 1164) og vigtigste shanshu 'godhedsbøger', som vandt stor udbredelse i Kina fra 1500-t. og frem. I form af en direkte henvendelse fra den guddommeliggjorte, kosmiske Lao Zi giver den en fremstilling af det universelle system for guddommelig gengældelse, ifølge hvilket hvert enkelt menneskes mål af velsignelse kan bestemmes ud fra detaljerede regnskaber over fortjenester og forseelser.